Aktuelt

Migrene og spenningshodepine

Publisert: 15.januar 2016

Månedens tema er noe som de fleste har et forhold til, nemlig hodepine.

hodepine

Dette er noe som de fleste opplever fra tid til annen. Noen har det en gang iblant, mens andre sliter med en eller annen form for hodepine flere ganger i uken, eller hver dag. Skriver dette innlegget etter inspirasjon fra naprapatkollega Lars Herbert Nordgård som blant annet skriver og driver www.kropp.no.Noe av informasjonen her er hentet fra hans artikkel. På kropp.no legges det jevnlig ut nyttig informasjon om helse og trening, så her kan de fleste få mange gode tips. Jeg vil i denne artikkelen først si litt om hva migrene/spenningshodepine er og så litt egne tanker og erfaringer rundt denne problematikken.

Det finnes mange ulike typer hodepine, hvor de vanligste og mest kjente typene er spenningshodepineog migrene. Jeg kommer til å fokusere mest på disse 2 typene i denne artikkelen. Andre typer hodepine kan være: Hodepine som kommer fra tann/kjeve, medikamentrelatert hodepine, forgiftningsrelatert hodepine (fyllesyke), Hortons hodepine (cluster), anstrengelseshodepine/orgasmehodepineog trigeminusnevralgi. Det er i tillegg en hel del andre typer som er uvanlig og som kan skyldes andre tidligere sykdommer eller lignende.

Hodepine er en relativt vanlig plage og det finnes flere ulike typer hodepine.Så mange som 8 av 10 har opplevd hodepine i løpet av det siste året. Ca. 5 % har det en eller flere ganger i uken. Opptil 40% av barn innen 7-årsalderen har hatt hodepine og innen 15-årsalderen er tallet 75%. Altså, ikke helt uvanlig!I de aller fleste tilfeller er hodepinen helt ufarlig, vondt og irriterende ja, men ufarlig.

Migrene:

Migrene er en vanlig hodepine. Den forekommer hos vel 10% av befolkningen. De fleste som får migrene får det før 50 års alder. Migrene forekommer hos barn men det er vanligst at migrene kommer i forbindelse med eller etter puberteten. Etter puberteten er det flere kvinner enn menn som får migrene.

Ordet migrene er opprinnelig fransk og er avledet av det greske ordet hemicrania og betyr halve hodet. Noe som gjenspeiler at hodepinen tradisjonelt rammer halve hodet. Imidlertid viser det seg at hos bare 40% av pasientene er det bare rent halvsidige smerter. Hos vel 40% starter smerte i begge sider av hodet. Hos de siste 20% begynner smerten halvsidig og brer seg deretter til hele hodet.

Migrenesymptomer

  • Kvalme eller brekninger
  • Oftest halvsidige smerter
  • Lys og eller lydskyhet
  • Pulserende eller bankende smerte

Smerten er moderat til sterk og varer ubehandlet 4 til 72 timer. Forverring ved fysisk anstrengelse(informasjon hentet fra migrene.no).

Spenningshodepine

Dette er den vanligste form for hodepine. Det er antatt at nesten 80% av alle mennesker har erfart denne hodepineformen en eller flere ganger i løpet av livet. 38% av befolkningen erfarer denne hodepinen hvert år. Omtrent en tredjedel av personene som har denne tilstanden har den oftere enn hver 14.dag.

Denne tilstanden deles inn i en episodisk form, som omtales her, og en kronisk form som er sjeldnere. Denne omtales under kroniske hodepiner.

Symptomer: Smerten er typisk mild til moderat og smerten forsterkes vanligvis ikke av fysiske anstrengelser. Smerten er jevnt pressende/klemmende. Kvalme og oppkast skal normalt ikke forekomme. Smerten er typisk i begge sider av hodet og kan enten kjennes i tinningene og eller fra midt på hodet og utstrålende mot nakke. Aurafenomener forekommer ikke. Smerten kan vare fra 30 minutter til 7 døgn.

Utløsende faktorer:Den mest typiske utløsende faktor for denne hodepinen er søvnmangel, ellers vil stress og emosjonelle plager kunne øke hyppighet av denne tilstanden. Dette er alle faktorer som øker spenning i muskulatur i nakke/skuldre som er det som normalt sett står bak hodepinen (informasjon hentet fra migrene.no).

 

Våre tanker, kliniske erfaringer, tips og triks rundt disse 2 typene hodepine:

Er hodepine bare mangel på smertestillende tabletter?

Nei, hodepine er ikke mangel på paracet eller ibux!
Har du forresten lest pakningsvedlegget på f.eksibux?
HODEPINE er en av de vanligste bivirkningene til disse medisinene ifølge pakningsvedlegget.

Det er ofte lett å ty til smertestillende når man får hodepine, men løser dette problemet? Tar det årsaken til at du får hodepine? Gir det langvarig resultater, eller opplever du at hodepinen stadig kommer tilbake? Jeg synes det er helt greit innimellom å ta smertestillende medisiner, men om det blir så man spiser det mange ganger i uken så synes jeg det er en dårlig løsning på smerteproblematikken.

Hvis jeg sier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på hodepine, ville du gitt dette er forsøk over tid eller er det for enkelt å ta den ene pillen med paracet?

Som naprapater jobber vi daglig med pasienter med nakkesmerter og hodepine. Vi ser en del ulike hodepinevarianter, men det vanligste er det vanligste, altså spenningshodepine og/eller migrene. Vi synes selv vi har veldig gode resultater på denne gruppen pasienter, og hodepinen er ofte enklere og raskere å bli kvitt enn nakkesmertene. I all hovedsak kommer spenningshodepinen av spenninger i muskulaturen i nakke/hode/skuldre. Gjennom blant annet å behandle muskulaturen i dette området i tillegg til å «justere» nakke og brystryggen blir dette som regel bra. Kombinerer man behandling med trening som retter seg mot å forebygge at det kommer tilbake så er mulighetene for å slippe hodepinen store. Så vil alltid søvn, kost og stress være faktorer som er viktig å handtere på en fornuftig måte.

Når det gjelder migrene så sier vi ikke at vi behandler migrene, men det vi har lagt merke til er at også migrene og hyppigheten på migreneanfall henger tett sammen med hvordan nakke og muskulatur i nakke/skuldre fungerer. Etter min erfaring er nakkesmerte og spenningshodepine den absolutt vanligste «triggeren» som starter et migreneanfall. Og fjerner man den så blir også migrenen borte hos mange pasienter. Også her er det viktig å passe på søvn, mat, stress etc. for å unngå anfall. Noen med migrene har andre «triggere» som utløser anfall, det kan være en spesiell matvare, en duft eller andre ting, dette selvfølgelig ikke noe vi kan gjøre, men det kan da være smart å føre en hodepinedagbok.

Hodepinedagbok:Her bør du over en periode daglig notere ned matinntak, hva du har drukket, trening, jobb/møter/stressnivå osv. Da kan du gå tilbake og se hva som eventuelt kan ha trigget anfall og se om du har en rød tråd der, som f,eks etter inntak av en type vin eller ost, da vil du naturlig nok prøve å unngå inntaket av dette.

Det finnes også egne migrenemedisiner som har god effekt for en del. Det kan være medisiner man tar forebyggende eller ved anfall. Her bør du i så fall kontakte din fastlege for utredning og eventuell medisinering.
Dette var litt om spenningshodepine og migrene. Skulle du med hodepine ha noe spørsmål rundt hva vi driver med, hvordan vi jobber etc. så send oss gjerne en mail på post@naprapatene.no

Ønsker alle et godt og hodepinefritt år!

Mvh

Naprapatene AS

 

 

Referanser:

-Sykdomslære, indremedisin, kirurgi og anestesi. Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Kristin Kund, Kaare Solheim. Gyldendal Norske Forlag AS 2001
-Neurologi Fjerde opplag 2006, redaktør Christina Brynolfsson.
http://www.linde-healthcare.no/no/products_services_ren/information_for_the_public_patients/diseases_treatment/cluster_headache/index.html

http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/symptomer/hodepine-veiviser-2432.html

http://nevro.legehandboka.no/hodepine/generelt-om-hodepine/generelt-om-hodepine-33834.html

http://www.migrene.no/diagnose/migrenetyper

-Bryans R1, Descarreaux, Duranleau, Marcoux, Potter B, Ruegg R, Shaw L, Watkin R, White E.  Evidence-based guidelines for thechiropractictreatmentof adults withheadache. 2011 Jun;34(5):274-89. doi: 10.1016/j.jmpt.2011.04.008.

www.legehandboka.no/hodepine

 

hamar-naprapatene logo

Samarbeidspartnere

© 2024 Hamar-naprapatene. Alle rettigheter reservert