Se gjennom våre referanser og les hva noen av våre kunder sier om behandlingen hos oss!

Toneheim Folkehøgskole

Som arbeidsgiver synes jeg det er viktig å få ansatte raskt i behandling når de har fått en skade. Det forebygger sykefravær, reduserer lengden på sykefravær og skaper bedre trivsel i hverdagen. Vi har i mange år samarbeidet med Naprapatene AS og det har fungert svært godt. De har kort ventetid, de er faglig dyktige og gir behandling som gir resultater umiddelbart og ikke minst er de servicevillige og positive. Vi vil fortsette vårt samarbeid med Naprapatene AS. Det er både god butikk, god personalbehandling og hjelper oss å holde sykefraværet på et minimum.

Jon Krognes
Rektor, Toneheim Folkehøgskole

Toneheim.no

Espern Aktivitetspark

Vi samarbeider tett med Naprapatene AS noe som er en fordel for våre kunder og ansatte.
Gjennom avtalen vil kunder og ansatte lettere få tilgang til naprapatbehandlinger når de trenger det samt råd, veiledning og individuelle treningsopplegg ved behov. For våre ansatte, med tildels stor treningsbelastning gjennom uka som gjør de mer utsatt for overbelastningproblematikk, er dette en stor fordel. Våre kunder setter også pris på avtalen i de tilfeller der trening i seg selv ikke er nok til å unngå smerter og plager i hverdagen. Vi ønsker å videreføre vårt samarbeid med Naprapatene AS i årene som kommer.

An-Magritt Vangen
Daglig Leder, Espern Aktivitetspark

Espern.no

Telenor Norge

Telenor Norge avdeling Wholesale Kudeservice har hatt god nytte av å bruke Naprapatene AS til proaktiv behandling for å redusere sykefraværet. Vi har flere eksempler fra arbeidstakere som påstår at uten denne behandlingen ville de vært sykemeldt.

Terje Gullord
Avdelingsleder Kundeservice, Telenor Norge

Samarbeidspartnere

© 2024 Hamar-naprapatene. Alle rettigheter reservert